TVP Poznań

Zakres prac obejmował:

  • Naprawy uszkodzonej infrastruktury światłowodowej
  • Układanie kabli światłowodowych w kanalizacji pierwotnej i wtórnej
  • Zestawienie, spawanie i pomiary torów światłowodowych
  • Utrzymanie i konserwacja światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej