Telion

Zakres prac obejmował:

  • Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z dostawą materiału długości ponad 2,1 km
  • Budowa i uruchomienie kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla internetu szerokopasmowego wraz z dostawą materiałów, łączna długość kabla światłowodowego ponad 2,7 km