Komenda Wojewódzka Policji:

  • Dostawa i położenie kabli telekomunikacyjnych (łącznie ponad 10 km kabli)
    w kanalizacji teletechnicznej oraz wprowadzeniu ich do obiektów końcowych, wraz
    w wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do zakończenia linii kablowych
  • Dostawa i położenie kabli światłowodowych (łącznie ponad 19 km kabli) w kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. , wraz z wprowadzeniem kabli do obiektów i wykonaniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do  zakończenia linii kablowych