Eltel Networks

Zakres prac obejmował:

  • Budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z dostawą materiału długości ponad 9 km
  • Budowę i uruchomienie kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla internetu szerokopasmowego (wraz z dostawą materiałów), łączna długość kabla światłowodowego ponad 10 km