Zarządzanie ofertą produktowo – usługową

Wysoką sprawność w zarządzaniu ofertą produktowo-usługową w ramach realizacji pełnego procesu inwestycyjnego gwarantuje wdrożona przez spółkę we współpracy z firmą consultingową Carrywater, na bazie metodyki PMI: „Metodyka Zarządzania Projektami”