Usługi projektowe

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu sieci spółka oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług projektowych. Indywidualne podejście do klienta pozwala zoptymalizować rozwiązania w zakresie studiów wykonalności, koncepcji, uzgodnień oraz analiz finansowo-rzeczowych, w zależności od potrzeb i oczekiwań Inwestora.
W ramach usług projektowych HFC Systems oferuje swoim klientom:

  • Rozwiązania w zakresie sieci i systemów szerokopasmowych w technologiach kablowych FTTx, HFC, xDSL oraz strukturalnych typy „ETHERNET”
  • Rozwiązania w zakresie sieci i systemów szerokopasmowych w technologiach bezprzewodowych WiMAX, WiFI
  • Rozwiązania w zakresie światłowodowych węzłów sieciowych oraz stacji czołowych
  • Projektowanie światłowodowych linii kablowych w strukturach szkieletowych oraz dystrybucyjnych
  • Adaptację istniejących sieci przewodowych do sieci umożliwiających wdrożenie nowych usług operatora – zwiększenie dostępnego pasma w ramach segmentacji sieci
  • Projektowanie systemów zdalnego zasilania elementów aktywnych sieci z możliwością monitorowania punktów zasilania
  • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej


Współpraca z HFC Systems to gwarancja profesjonalnie zaprojektowanych sieci i systemów telekomunikacyjnych. Od momentu złożenia zlecenia do jego wykonania wykwalifikowany zespół projektowy realizuje proces wytworzenia dokumentacji techniczno-budowlanej.

W zakres tych działań wchodzą wszelkie kwestie związane z koncepcją w pełnej interakcji
z klientem, wypracowania ostatecznych założeń projektowych, rzeczowo-finansowych oraz przeprowadzeniem stosownego procesu projektowo-uzgodnieniowego w ramach optymalnego rozwiązania.