Usługi budowy i modernizacji infrastruktury

Usługi budowy sieci telekomunikacyjnych stanowią równoważny punkt oferty usługowej spółki, co usługi projektowe. HFC Systems służy swoimi kompetencjami oraz wieloletnim doświadczeniem w budowie i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oferując swoim klientom wysoką jakość wykonanych prac, elastyczność w podejściu do rozwiązań budowlanych oraz profesjonalne podejście poprzez optymalizację rzeczowo-finansową.

W ramach usług budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych spółka oferuje:

 • Bogate zaplecze techniczne w zakresie kadry pracowniczej /Kierownicy Projektów, Koordynatorzy i Kierownicy Budów, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Specjaliści ds. sieci i systemów FTTx, HFC, xDSL, ETHERNET, WiMAX, WiFi
 • Wysokiej klasy sprzęt światłowodowy w kategoriach: spawarki światłowodowe, reflektometry, mierniki mocy optycznej, analizatory widma, źródła światła
 • Sprzęt budowlany w kategoriach: minikoparki, koparki CAT, koparki łańcuchowe wiertnice, przeciskarki, wdmuchiwarki, zagęszczarki
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności telekomunikacyjnej
 • Pełne zaangażowanie na każdym poziomie złożoności wykonawczej
 • Kompleksowe podejście skupiające w sobie wszelkie kwestie natury formalno-uzgodnieniowej niezbędne do realizacji procesu budowlanego
 • Wykonawstwo w technologiach kablowych FTTx, HFC, xDSL oraz strukturalnych typy „ETHERNET”
 • Wykonawstwo w zakresie linii kablowych w strukturach szkieletowych oraz dystrybucyjnych
 • Wykonawstwo w zakresie sieci i systemów szerokopasmowych w technologiach bezprzewodowych WiMAX, WiFI
 • Wykonawstwo w zakresie budowy i modernizacji światłowodowych węzłów sieciowych oraz stacji czołowych
 • Rozwiązania w zakresie aktywnych i pasywnych systemów światłowodowych w tym
  w technologii CWDM / DWDM
 • Dedykowane prace w zakresie zaciągania i układania kabli telekomunikacyjnych
 • Dedykowane prace w zakresie spawania i pomiarów włókien światłowodowych
 • Działalność na rynku pierwotnym /deweloperskim/ i wtórnym oraz w zakresie rozwiązań dla każdego rodzaju zabudowy tj. jednorodzinnej i wielorodzinnej
 • Opracowanie stosownych dokumentacji powykonawczych z zrealizowanych prac
 • Działalność na terenie całej Polski