Usługi w zakresie pozyskiwania rynku nieruchomości pod budowę sieci i instalacji telekomunikacyjnych

Mając na uwadze rosnące oczekiwania klientów – Operatorów w zakresie kompleksowości prowadzenia procesu inwestycyjnego spółka rozwinęła bardzo szeroko swoje kompetencje
w pozyskiwaniu i regulacjach formalno-prawnych na szeroko pojętym rynku dysponenckim. Proces pozyskiwania zgód / umów dysponenckich skoncentrowany jest zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym – deweloperskim. Zakres działalności operacyjnej obejmuje pozyskiwanie zgód / umów pod budowę:

  • Sieci i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych oraz jednorodzinnych
  • Sieci i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz
    w budynkach użyteczności publicznej
  • Sieci i linii telekomunikacyjnych na nieruchomościach gruntowych z własnością prywatną, samorządową, branżową oraz państwową
  • Masztów stacji radiowych pod WiMAX, WiFi
  • Dedykowanych pomieszczeń lub wyniesionych w terenie kontenerów telekomunikacyjnych


Naszym wyróżnikiem jest fakt że dążymy do rozwiązywania każdej kwestii natury formalno-prawnej nawet w sytuacjach nieuregulowanych statusów prawnych pozyskiwanych nieruchomości.