Wyróżniają nas fakty

Zapewniając kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi operatorów telekomunikacyjnych zrealizowaliśmy inwestycje w następujących zakresach:

 • DOSTĘP – zaprojektowane i wybudowane sieci dostępowe do klientów indywidualnych w technologiach:
 • GPON: 46.000 HP
 • HFC: 76.000 HP
 • DOSTĘP – zaprojektowane sieci dostępowe do klientów indywidualnych w technologiach:
 • ETHERNET: 1500 HP
 • HFC: 150.000 HP
 • BIZNES – podłączeń w technologii światłowodowej wraz z kompleksową koordynacją procesu uruchomienia usług klientom biznesowym:
 • P2P: 900 BC
 • WiMAX – zaprojektowane, wybudowane i uruchomione:
 • Wireless: 70 stacji / 210 sektorów
 • ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE – zaprojektowane i wybudowane w szkielecie oraz w dystrybucji:
 • 1600 km
 • ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE – zaprojektowane i wybudowane w kanalizacji teletechnicznej ORANGE /TP S.A./:
 • 1600 km
 • RYNEK DYSPONENCKI – pozyskane blisko 80.000HP na rynku pierwotnym i wtórnym pod budowę sieci telekomunikacyjnych