System zarządzania treścią

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001 stosowany jest w spółce od 2004 roku. Obejmuje on działania realizowane przez spółkę HFC Systems w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Aby móc stale zwiększać nasze deklaracje w kierunku zadowolenia naszych klientów, pozyskiwania nowych zleceń i bycia postrzeganym jako firma profesjonalna i przyjazna klientom:

  • Badamy zadowolenie naszych klientów, które pozwala na określenie ich potrzeb
    i oczekiwań oraz wyjście im naprzeciw
  • Monitorujemy jakość wykonanych prac poprzez analizę opinii Klienta
  • Nadzorujemy procesy przebiegające w firmie
  • Staramy się uzyskać ciągły wzrost zyskowności
  • Oceniamy skuteczność i efektywność przyjętej polityki oraz założonych celów
  • Wspieramy inicjatywy pracownicze oraz zapewniamy satysfakcję personelu spółki
    z wykonywanej pracy poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji