Standardy realizacyjne

Spółka posiada duże doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej operatorów telekomunikacyjnych oraz wszelkich norm i procedur technicznych obowiązujących na przedmiotowym rynku branżowym.
Znaczna część projektów oparta jest o wykorzystywanie kanalizacji kablowej Operatora ogólnopolskiego ORANGE /Telekomunikacji Polskiej S.A./